Podjęcie świadomej decyzji biznesowej – czy to w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, czy też przystąpienia do realizacji kontraktów handlowych, wymaga od osób zarządzających firmą dokonania diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i oceny skutków finansowych planowanych przedsięwzięć. W szczególności małe i średnie firmy potrzebują rzetelnego wsparcia w przeprowadzeniu analiz finansowych i planowania inwestycji.

Eksperci Falco Advisers oferują swoim Klientom usługi doradcze w zakresie:

  • due diligence stanu finansów przedsiębiorstwa,
  • ocenę efektywności procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie,
  • ocenę opłacalności zamierzonych inwestycji,
  • ocenę ryzyka płynności finansowej,
  • doradztwo przy restrukturyzacji firmy.