Każdy przedsiębiorca chcący wejść na rynek lub zamierzający rozwinąć swoją firmę musi przygotować analizę potencjału swojego przedsięwzięcia i strategię działania.

W tym celu sporządza się biznesplan, który zawiera opis:

 • działalności przedsiębiorstwa,
 • oferowanych produktów lub usług,
 • modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa,
 • zespołu i kompetencji,
 • analizy konkurencji i otoczenia biznesowego,
 • zapotrzebowania rynku na oferowane produkty i usługi,
 • strategii marketingowo – sprzedażowej,
 • planu finansowego (wydatki, koszty, przychody),
 • harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
 • czynników ryzyka.

Falco Advisers pomaga przygotować przedsiębiorcom biznesplan na potrzeby:

 • oceny potencjału rozwoju firmy i wejścia na rynek z nowym produktem lub usługą,
 • złożenia wniosku o kredyt w banku,
 • przygotowania wniosku o dotację unijną,
 • pozyskania inwestora kapitałowego – fundusze seed / venture capital i Aniołowie Biznesu.