Zespół Falco Advisers posiada ponad 10 lat doświadczenia w przygotowywaniu dla spółek emisji instrumentów finansowych. Nasi eksperci doradzali przy ponad 50 emisjach akcji i obligacji.

Naszym Klientom oferujemy:

 • pomoc w dookreśleniu potrzeb kapitałowych spółki,
 • przygotowywanie strategii pozyskiwania kapitału,
 • analizę sytuacji finansowej firmy (bieżącej i prognozowanej) i doradztwo przy wyborze odpowiedniego dla firmy źródła finansowania,
 • przeprowadzenie wyceny firmy,
 • przygotowywanie warunków emisji akcji,
 • przygotowywanie warunków emisji obligacji,
 • organizowanie road show wśród inwestorów instytucjonalnych podczas procesu pozyskiwania kapitału,
 • opracowywanie mechanizmów zabezpieczeń przy emisjach obligacji,
 • sporządzanie memorandów informacyjnych o spółce,
 • doradztwo przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych (we współpracy z renomowanymi domami maklerskimi),
 • doradztwo przy wprowadzaniu akcji do obrotu na GPW – główny parkiet i rynek NewConnect oraz obligacji do obrotu na rynku Catalyst (współpracujemy z renomowanymi domami maklerskimi).