Falco Advisers oferuje swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować Klientom zarówno obsługę prawną jak i finansową całego procesu i dać efektywne wsparcie w przeprowadzaniu transakcji na rynku fuzji i przejęć.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

Dla sprzedających przedsiębiorstwo:

 • przygotowanie firmy do sprzedaży (uporządkowanie spraw prawno–finansowych w firmie, przygotowanie strategii sprzedaży firmy, przygotowanie memorandum informacyjnego prezentującego działalność przedsiębiorstwa),
 • sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie propozycji inwestycyjnej dla potencjalnych kupujących,
 • poszukiwanie inwestorów gotowych kupić firmę zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
 • opracowanie struktury i warunków transakcji,
 • sporządzenie term sheet i pozostałej niezbędnej dokumentacji w procesie negocjacji,
 • wsparcie w negocjacjach i asystowanie podczas due diligence,
 • przygotowanie umowy kupna–sprzedaży firmy,
 • przygotowanie i asystowanie podczas zamknięcia transakcji.

Dla kupujących przedsiębiorstwo:

 • badanie rynku i poszukiwanie podmiotów do przejęć,
 • przeprowadzanie due diligence kupowanego przedsiębiorstwa,
 • sporządzenie wyceny kupowanej firmy,
 • opracowanie struktury i warunków transakcji,
 • sporządzenie term sheet i pozostałej niezbędnej dokumentacji w procesie negocjacji,
 • asystowanie podczas negocjacji,
 • przygotowanie umowy kupna-sprzedaży umowy firmy,
 • przygotowanie i asystowanie podczas finalizowania transakcji,
 • wsparcie inwestora po zamknięciu transakcji w przejęciu we władanie kupionego przedsiębiorstwa,
 • pozyskanie finansowania dla kupującego na przeprowadzenie transakcji,
 • przygotowanie i przeprowadzenie transakcji Management Buyout (MBO) i Leverage Buyout (LBO).