Postępująca globalizacja i narastająca konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych rozwiązań, prowadzanie prac badawczo-rozwojowych i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Falco Advisers oferuje swoim Klientom następujące usługi:

  • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie prac R&D,
  • ocenę potencjału rynkowego wyników prac R&D,
  • pomoc w przygotowaniu strategii komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
  • przygotowanie strategii zabezpieczania praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • pomoc w uzyskaniu ochrony patentowej (współpracujemy w tym zakresie z rzecznikami patentowymi),
  • pomoc w uregulowaniu stosunków związanych z prawem do wynalazku/ utworu pomiędzy twórcami/ współtwórcami,
  • wsparcie w przygotowywaniu umów licencyjnych,
  • wsparcie w sprzedaży praw własności intelektualnej/przemysłowej.