Prawnicy Falco Advisers oferują przedsiębiorcom wsparcie prawne przy dokonywaniu transakcji handlowych.

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • przygotowywanie kontraktów handlowych,
  • ocenę ryzyk prawnych związanych z zawieranym kontraktem,
  • przygotowanie mechanizmów zabezpieczających otrzymanie należności z kontraktów,
  • doradztwo prawne przy zamówieniach publicznych i kontraktach zawieranych w trybie zamówień publicznych,
  • doradztwo prawne przy toczonych sporach sądowych, arbitrażowych w związku z realizacją kontraktów.