Zespół Falco Advisers ma ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla spółek przy procesach przeprowadzania emisji instrumentów finansowych, wprowadzaniu spółek na giełdę oraz w obsłudze spółek publicznych. Współpracujemy z renomowanymi domami maklerskimi i instytucjami finansowymi.

Naszym Klientom oferujemy wsparcie m.in. w następującym zakresie:

Emisje obligacji:

 • prawne due diligence spółki,
 • przygotowanie uchwał organów spółki związanych z emisją obligacji (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników/ Walne Zgromadzenie),
 • przygotowanie warunków emisji obligacji,
 • przygotowanie mechanizmów zabezpieczenia wykupu obligacji,
 • przygotowanie części prawnych memorandum informacyjnego/ prospektu emisyjnego,
 • doradztwo prawne przy prywatnych/ publicznych emisjach obligacji,
 • przygotowanie dokumentów na potrzeby oferty obligacji,
 • przygotowywanie emisji obligacji zamiennych na akcje,
 • doradztwo przy wprowadzaniu obligacji na Catalyst.

Emisje akcji:

 • prawne due diligence spółki, przygotowanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji,
 • doradztwo prawne przy prywatnej/ publicznej emisji akcji,
 • przygotowanie części prawnych memorandum informacyjnego/ prospektu emisyjnego,
 • przygotowanie umów objęcia akcji/ oferty objęcia i zapisów na akcje,
 • rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS,
 • doradztwo prawne przy dematerializacji akcji,
 • doradztwo prawne przy wprowadzaniu akcji na GPW/ NewConnect.

Wprowadzanie spółek na GPW i NewConnect:

 • przygotowanie uchwał organów koniecznych do wprowadzenia spółki na główny parkiet GPW i rynek NewConnect (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd),
 • doradztwo na etapie dematerializacji akcji,
 • opracowanie części prawnych Prospektów Emisyjnych i Dokumentów Informacyjnych,
 • doradztwo prawne przy przeprowadzaniu IPO,
 • wsparcie dla spółki przy współpracy z domami maklerskimi,
 • doradztwo prawne przy składaniu wniosków do KNF, KDPW i GPW.

Obsługa spółek publicznych:

 • doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec KNF i GPW,
 • przygotowywanie i obsługa walnych zgromadzeń,
 • wdrażanie zasad corporate governance,
 • obsługa organów Spółki.

Inwestycje venture capital:

 • obsługa przedsiębiorców, funduszy seed/venture capital i Aniołów Biznesu,
 • due diligence stanu prawnego przedsiębiorstwa,
 • pełna obsługa prawna procesu inwestycji – przygotowywanie listów intencyjnych, NDA, term sheet i umów inwestycyjnych,
 • asystowanie podczas negocjacji,
 • wsparcie przy wyjściach z inwestycji.