Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w dobie globalizacji i rosnącej konkurencji staję się jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorcy.

Falco Advisers oferuje swoim Klientom następujące usługi:

  • przygotowanie strategii zabezpieczania praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • pomoc w uzyskaniu ochrony patentowej (współpracujemy w tym zakresie z rzecznikami patentowymi),
  • pomoc w uregulowaniu stosunków związanych z prawem do wynalazku/ utworu pomiędzy twórcami/ współtwórcami,
  • wsparcie w przygotowywaniu umów licencyjnych,
  • wsparcie w sprzedaży praw własności intelektualnej/przemysłowej,
  • due diligence stanu prawnego praw własności intelektualnej/ przemysłowej,
  • wsparcie przy prowadzeniu sporów sądowych związanych z wykorzystywaniem praw własności intelektualnej/ przemysłowej.