Przedsiębiorcy poszukujący środków na rozwój mają możliwość w latach 2014-2020 skorzystania z szerokiego wachlarza dotacji unijnych.

W ramach dostępnych dotacji firmy mogą liczyć na uzyskanie wsparcia finansowego m. in. na:

 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac R&D na rynek,
 • rozbudowę przedsiębiorstwa,
 • rozbudowę parku – maszynowego,
 • stworzenie nowych technologii, produktów lub usług,
 • ekspansję zagraniczną.

Falco Advisers pomaga przedsiębiorcom uzyskać dotacje z następujących źródeł:

 • Programy wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Programy wdrażane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie województw.

Znając rzeczywiste potrzeby spółki jesteśmy wstanie dobrać program dotacyjny najbardziej dopasowany do potrzeb naszego Klienta.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę całego procesu ubiegania się o dotacje, w tym:

 • analizę możliwości pozyskania dotacji oraz wybór najodpowiedniejszego programu,
 • pomoc w opracowaniu biznes planu projektu inwestycyjnego i harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu,
 • pomoc w znalezieniu partnerów do realizacji projektu, w tym jednostek naukowo – badawczych,
 • pomoc w znalezieniu wkładu własnego,
 • przygotowanie wniosku o dotację wraz niezbędną dokumentacją,
 • monitoring złożonego wniosku,
 • doradztwo na etapie podpisywania umowy o dofinansowania,
 • pomoc w rozliczaniu dotacji.
Zapraszamy na spotkanie!