Transakcje pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem rynku kapitałowego są dla przedsiębiorców alternatywą dla klasycznych źródeł kapitału, takich jak wkłady własne wspólników, kredyty bankowe, leasing itp. Rynek kapitałowy w Polsce stale się rozwija – już ponad 900 firm zdecydowało się na debiut na giełdzie (główny parkiet GPW i rynek NewConnect), a kolejne kilka tysięcy przedsiębiorstw korzystało z emisji obligacji – zarówno na rynku niepublicznym, jak i giełdowym. Karda Falco Advisers posiada bardzo bogate doświadczenia w zakresie wsparcia przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Nasz zespół przeprowadził kilkadziesiąt emisji akcji i obligacji, braliśmy udział we wprowadzeniu kilkunastu spółek na GPW – główny parkiet, NewConnect i rynek Catalyst. W efekcie pomogliśmy przedsiębiorcom pozyskać ponad 200 mln zł na rozwój. Współpracujemy na co dzień z inwestorami instytucjonalnymi (fundusze kapitałowe) oraz z inwestorami indywidualnymi.

Jesteśmy wstanie zapewnić przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • przygotowywanie strategii pozyskiwania kapitału,
 • analiza i doradztwo przy wyborze odpowiedniego dla firmy źródła finansowania,
 • przygotowywanie emisji akcji,
 • przygotowywanie emisji obligacji,
 • organizowanie road show wśród inwestorów instytucjonalnych podczas procesu pozyskiwanie kapitału,
 • przygotowywanie programów motywacyjnych opartych o emisję warrantów subskrypcyjnych,
 • opracowywanie mechanizmów zabezpieczeń przy emisjach obligacji,
 • doradztwo przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych i dokumentów informacyjnych,
 • doradztwo przy wprowadzaniu akcji do obrotu na GPW – główny parkiet i rynek NewConnect oraz obligacji do obrotu na rynku Catalyst (współpracujemy z renomowanymi domami maklerskimi),
 • obsługa prawna spółek publicznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i innych obowiązków ciążących na spółce publicznej,
 • obsługa walnych zgromadzeń spółek publicznych.