- ZESPÓŁ -
Bartosz Mazgaj

fa-bartlomiej-mazgaj

BARTOSZ MAZGAJ

Dyrektor Corporate Finance

Analityk i finansista, makler papierów wartościowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość, ukończył studia podyplomowe z Wyceny Przedsiębiorstw, od 2010 r. makler papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Licencja nr 2465), od 2012 r. doradca w alternatywnym systemie obrotu (Certyfikat nr 77/2012).
W latach 2010-2015 zdobywał doświadczenie analityczne na rynku kapitałowym podczas pracy w domu maklerskim.

Jako Makler Papierów Wartościowych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej odpowiadał za oferowanie instrumentów finansowych, sporządzanie biznes planów i raportów rynkowych, tworzenie prognoz i analiz finansowych, opracowanie koncepcji emisji instrumentów finansowych oraz ich wprowadzanie do publicznych systemów obrotu (GPW, NewConnect, Catalyst).
Odpowiedzialny za przygotowanie kilkudziesięciu emisji akcji i obligacji dla kilkunastu emitentów z różnorodnych branż (m.in. nieruchomości, finanse, obrót wierzytelności, odzieżowa, ochrona środowiska, informatyka).

Prywatnie interesuje się funkcjonowaniem światowych rynków kapitałowych oraz mechanizmem występujących pomiędzy nimi powiązań. Od wielu lat aktywny inwestor na polskiej giełdzie papierów wartościowych.