- ZESPÓŁ -
Marcin Żak

fa-marcin-zak

MARCIN ŻAK

Radca Prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zarówno w ramach kancelarii prawnej jak i jako in house (dyrektor do spraw nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej – produkcyjnej – składającej się z kilkunastu spółek i zatrudniającej około 1500 osób, praktyka od 2003 r).

Studia doktoranckie na WP i A UJ w katedrze prawa cywilnego. Liczne publikacje z prawa cywilnego i prawa spółek w tym również komentarza do regulacji rynku kapitałowego. Na co dzień zajmuje się organizacją i optymalizacją funkcjonowania Grup Kapitałowych, realizacją przekształceń kapitałowych i optymalizacji podatkowych.

Członek Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów budowlanych w tym w aspekcie ochrony środowiska oraz zamówień publicznych.