- ZESPÓŁ -
Robert Bieleń

Robert1

ROBERT BIELEŃ

Prezes Zarządu

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Falco Advisers sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu funduszu kapitałowego Smart Venture S.A. Ekspert Gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jego doświadczenie i zainteresowania obejmują w szczególności mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, inwestycje venture capital oraz prawo rynku kapitałowego i prawo spółek.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 2005 – 2007 w śląskich kancelariach prawnych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i obsługi korporacyjnej spółek. W latach 2007 – 2015 związany z domem maklerskim Secus Asset Management S.A. Jako Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej był odpowiedzialny między innymi za przeprowadzenie kilkudziesięciu emisji instrumentów finansowych dla przedsiębiorców, w tym akcji i obligacji oraz za wprowadzanie spółek na główny parkiet GPW, NewConnect oraz rynek Catalyst.

Ma bogate doświadczenie w zakresie inwestycji w start’ups i MSP. Z powodzeniem zrealizował kilka inwestycji venture capital. W latach 2010 – 2015 jako Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. był odpowiedzialny za zarządzanie jedną z największych w Polsce sieci Aniołów Biznesu.

Autor wielu publikacji i szkoleń z zakresu inwestycji venture capital i rynku kapitałowego. Zasiada także w Radach Nadzorczych kilku spółek. Biegle porozumiewa się w języku angielskim. Rozpoczął także naukę języka chińskiego.